Nôl / Back
Nôl / Back

Alawon     Tunes to play

Setiau sesiwn
Session sets

Alawon mewn setiau sesiwn


Melodies in session sets

Alawon yn nhrefn y wyddor
Geiriau caneuon
Alawon telyn syml
Casgliad alawon hefyd ar www.sesiwn.comTunes in alphabetical order
Words for Welsh songs
Simple harp tunes
More tunes on www.sesiwn.com

2014

Gorffennaf 2014 - set y mis Set Polca Rhydycar Set of the month - July 2014

Gorffennaf
Set Polca Rhydycar
Polca Rhydcar (G), Abaty Llanthonyl (G), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G)
Rhydycar polka, Llanthony Abbey, Men of Wrexham's hornpipe
Mehefin
Y Rhatlar
Castell Caernarfon (D), Morgan Rhatlar (D), Cymro o Ble? (D)
Caernarfon Castle, Morgan Rattler, A Welshman from where?
Mai
Hiraeth
Hiraeth (G), Llety'r Bugail (G), Caru Doli (G)
Longing, The Shepherd's Shelter, Loving Dolly
Ebrill
Glân Meddwdod Mwyn
Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun (G). Glân Meddwdod Mwyn
March of the Men of Hirwaun,  Lovely mellow  tipsiness
Mawrth
Hen Wlad Fy Nhadau
Hen Wlad fy Nhadau (C) - yr Anthem Genedlaethol
The Land of my Fathers - the Welsh National Anthem
Chwefror
Set Byth Adre
Jig y Dydd (G), Du fel y Glo (G), Byth Adre (A)
Y Dydd (the Day) Jig, Black as the Coal, Never Home
Ionawr
Set Penderyn
Y Stwffwl (G), Megan a Gollodd ei Gardas (G), Y Ferch o Blwy Penderyn (G)
The Doorstop, Megan Who Lost Her Garter, the Girl from Penderyn Parish

2013


Rhagfyr
Set Rhuban Morfydd
Cainc Dafydd Broffwyd (G), Rhuban Morfudd (G), Tôn Alarch (D)
David the Prophet's Air, Morfydd's Ribbon, Swan Song
Tachwedd
Set Y Coroni

Y Coroni (D), Mân Ddarlun (D)
The Crowning, Little Painting
Hydref
Set Jig Owen

Jig Owen (G), Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am), Bedd y Morwr (G)
Owen's Jig, Driving the World Before Me, Sailor's Grave
 Medi
Set Gwŷr Pendrêf

Dadl Dau (G), I Lawr â'r Ffrancwyr (G), Gwŷr Pendrêf (G)
Debate of Two, Down with thw French, The Men of Pendrêf
Awst
Set Jig Arglwydd Caernarfon

Jig Arglwydd Caernarfon (G), Y Delyn Newydd (G), Mympwy Llwyd (G)
Lord Caernarfon's Jig, The New Harp, Lloyd's Whim
Gorffennaf
Set Codiad yr Ehedydd

Codiad yr Ehedydd (D), Gwenynen Gwent (G), Môn (D)
Rising of the Lark, The Busy Bee of Gwent, Anglesey
Mehefin
Set Difyrrwch Gŵyr Dyfi

Castell Caernarfon (G), Difyrrwch Gŵyr Dyfi (Em), Chwi Fechgyn Glân Ffri (D)
Caernarfon Castle, Men of Dovey's Delight, You Handsome Free Lads
Mai
Set Tom Jones
Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D), Tom Jones (D), Y Derwydd (D)
March of the Men of Cyfarthfa, Tom Jones. The Druid
Ebrill
Set Polcas Gerard
Tariad Carreg (D), Bechgyn yn Chwarae (Am), Polca Cefn Coed (G)
Strike of a stone, Boys Playing, Cefn Coed Polka
Mawrth
Set Jigiau De Cymru
Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D), Gwyngalch Morgannwg (D), Doed a Ddêl (D),
Chwi Fechgyn Glân Ffri(D)
Newbridge Men's Delight, Glamorgan Whitewash, Come What May,
You Handsome Young Boys

Chwefror
Set Ton, Ton, Ton
Morfa Rhuddlan (Em), Ton Ton Ton (Em), Child Grove (Am), Hen Dŷ Coch (Am)
Rhuddlan Shore, Ton, Ton, Ton, child Grove, Old Red House
Ionawr
Set Y Lili
Y Pibydd Du (D), Y Lili (D)
The Black-haired Piper, The Lilly


2012


Rhagfyr
Set Y Gelynnen
Y Gelynnen (D), Migldi Magldi (D)
The Holly, Migldi Magldi (sound of blacksmith's hammer)
Tachwedd
Set y Pural Fesur

Y Pural Fesur (G), Jo's Highland Cake (G)
The Perfect Measure, Jo's Highland Cake
Hydref
Pibddawnsiau De Cymru

Pibddawns Morgannwg (D), PIbddawns y Glöwr (D), Pibddawns Trefynwy (G)
Glamorgan Hornpipe, The Collier's Hornpipe, Monmouth Hornpipe
 Medi
Set Dawns y Pistyll

Ffoles Llantrisant (D), Dawns y Pistyll (D), Malltraeth (G), Walts Llantrisant (G)
Fair ladies of Llantrisant, The Waterfall Dance, Malltraeth, Llantrisant Waltz
Awst
Set Ymdeithdonau

Capten Morgan (G), Gwŷr Harlech  (G), Caeffili (G), Morgannwg (G)
Marches: Captain Morgan's , Men of Harlech, Caerphilly, Glamorgan
Gorffennaf
Set Machynlleth

Tŷ Coch Caerdydd (G), Machynlleth (G), Ffaniglen / Ymdaith Gwŷr Dyfnant (D)
The Red House of Cardiff, Machynlleth, Fennel / Men of Devon's March
Mehefin
Set Morfa'r Frenhines

Morfa'r Frenhines (Em), Hyd y Frwynen (Em), Nyth y Gog (Em)
The Queen's Shore, The Length of the rush-wick, The Cuckoo's Nest
Mai
Set Rali Twm Siôn
Rali Twm Siôn (G), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G), Breuddwyd y Frenhines (G)
Tom Jones' Rally, The Delight of the Men of Llanfabon, The Queen's Dream
Ebrill
Marchogion Eryri
Clawdd Offa (D), Marchogion Yr Wyddfa (D), Llancesau Trefaldwyn (D)
Offa's Dyke, Knights of Snowdon, The Girls of Montgomery
Mawrth
Set Hel y Sgwarnog
Hel y Sgwarnog (D), Ymgyrchdon y Waunlwyd (G), Cainc Ieuan y Telynor Dall (G)
Hunting the Hare, The Waunlwyd March, Ieuan the Blind Harpist's Tune
Chwefror
Set Morys Morgannwg
Morys Morgannwg (G), Gorymdaith Morys (D), Nos Fercher (D)
Glamorgan Morris, Processional Morris, Wednesday Night
Ionawr
Set Morys Prydain
Llawenydd (Shepherd's Hay) (G), Ynysgai (Isle of Skye) (G), Hir Oes i'r Arad (G)
Shepherd's Hay, Isle of Skye. Speed the Plough

2011


Rhagfyr
Set Nos Galan
Nos Galan (G), Glanbargoed (D), Llwytcoed (G))
New Year's Eve, Glanbargoed (S.Wales), Llwytcoed (S. Wales)
Tachwedd
Set y Morgawr

Morgawr (D), Sling Swing  (D), Yr Eingion Dur (D)
Sea Monster, Sling Swing, The Steel Anvil
Hydref
Set Harbwr Corc

Torth o Fara (G), Glandyfi (G), Harbwr Corc (G), Mopsi Don (G)
Loaf of Bread, Glandyfi (N. Wales) Cork Harbour, Upsi Down
Medi
Set Moel yr Wyddfa

Moel yr Wyddfa (G), Pawl Haf (G), Ffidl Ffadl (G)
Snowdon's Bald Summit, May Pole, Fiddle Faddle
Awst
Set Hela'r Sgyfarnog

Hela'r Sgyfarnog (D), Cainc Dafydd ap Gwilym (D), Tŷ a Gardd (G)
Hunting the Hare, Dafydd ap Gwilym's Air, House and Garden
Gorffennaf
Set Triawd Bob

Erddygan y Pybydd Coch (Dm), Tri a Chwech (D), Marwnad yr Heliwr (D)
The Red Piper's Lament, Three and Six, The Hunter's Elegy
Mehefin
Set Jig y Ffidlwr

Arglwydd Caernarfon Jig (D), Jig y Ffidlwr (D), Musen yn ei Menyg (D)
Lord Caernarfon, Jig (D), The Fiddler's Jig, Damsel in her Gloves
Mai
Set y Coliar
Y Dydd (G), Per Oslef (Bob) (G), Cân y Coliar (G), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G)
The Day, Sweet Richard (- Bob Evans), The Collier's Song, Wrexham  Hornpipe
Ebrill
Set y Crwtyn Llwyd
Beth yw'r Haf i Mi? (Em), Crwtyn Llwyd (Em), Dic Siôn Dafydd (Em)
What is the Summer to Me?, The Grey-Haired Boy, Dic Siôn Dafydd (traitor)
Mawrth
Set Cader Idris
Cader Idris (D), Llwyn Onn (G), Merch Megan (G), Wyres Megan (G)
Idris' Seat, The Ash Grove, Megan's Daughter, Megan's Grand-daughter
Chwefror
Set Pwt ar y bys
Pwt-ar-y-Bys (D), Pant Corlan yr Wyn (G), Y Delyn Newydd (G)
A little bit on the Finger, The Sheep-fold Hollow, The New Harp
Ionawr
Set Hen Ferchetan
Ffarwel i'r Marian (Dm), Nyth y Gog  (Dm), Hen Ferchetan  (Dm)
Goodbye to the Sea Shore, The Cuckoo's Nest, Old Flirt

Setiau i ddod - Sets to follow
Mantell Siani: Mantell Siani (G), Cambro-Brython (G), Cambro-Brython (A), Moliannwn (A), Rachel Dafydd Ifan (A)
Polcas Bob: Devil in the Bush (G), Polca d'Aveyron (G), Polca Rhydowa (G)
Set Croesoswallt: Gwylnos Croesoswallt (G), Jig Syr Watcvyn (G)
Polcas y De: Polca Rhyd-y-car (G), Abaty Llanthony (G), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G)
Set Y Fedle Fawr:
Tŵr Gwyn (Em), Y Fedle Fawr (Em)
Set Blodau'r Drain: Blodau'r Drain (Am), Difyrrwch Arglwyddes Owen (A), Rheged (D)
Set Tre-ffael:
Consêt Arglwyddes Tre-ffael (Am), Glwysen (Am), Y Grisial Grwnd
Set Llangrallo:
Difyrrwch Gwŷr Llangrallo (G), Ffanni Blodau'r Ffair (G)
Set Ap Siencyn:
Ap Siencyn (G), Tafarn y Wheatsheaf (G),

 Sylwadau ac argymhellion at:       Comments and suggestions to:
MEU Cymru,  57 Beulah Road, CAERDYDD / CARDIFF  CF14 6LU
Ffôn/Ffacs: 029 20 628300 : Phone/Fax 
alawon@meucymru.co.uk
E-bost: alawongwerin@meucymru.co.uk      welshfolktunes@meucymru.co.uk :E-mail